Utrikesminister Erkki Tuomioja: Finland ansluter sig inte automatiskt till EU-fronten


Riktlinjen för Finlands FN- och övriga utrikespolitik är inte en automatisk anslutning till EU-fronten, konstaterar utrikesminister Erkki Tuomioja. I många frågor är Finlands naturliga referensgrupp fortfarande de nordiska länderna, eller ibland de alliansfria ländernas grupp, skriver Tuomioja på sin hemsida.

Fredsprocessen i Mellanöstern är dock en fråga där EU borde uppträda gemensamt, för att ha en starkare roll, anser utrikesministern.

Unionens led splittrades då FN:s generalförsamling röstade om Mellanösternresolutionen. Finland röstade med majoriteten av EU-länderna för godkännandet av resolutionen. De övriga nordiska länderna röstade blankt.

I resolutionen nämndes visserligen Israels excessiva bruk av våld, men inte obalanserat med hänsyn till resolutionen i sin helhet, menar Tuomioja. Resolutionen uppmanade till avhållning från all slags våldsbruk och betonade att man bör återvända till fredsprocessen.

Finlands FN-ambassadör definierade i New York Finlands röstningsbeteende utgående från allmänna direktiv som tidigare inhämtats från Helsingfors. Att beslutet inte underställdes Helsingfors, efter det att situationen förändrats, bröt mot det allmänna förfaringssättet. Direktiven om förfaringssättet bör genomgås på nytt, skriver Tuomioja.

Han påpekar, att utgående från tillgänglig information skulle Finlands röstningsbeteende inte ha varit annorlunda även om direktiven hade givits från Helsingfors.


YK