Utrikesminister Erkki Tuomija: Finlands Rysslandspolitik är aktiv


Finland har en aktiv Rysslandspolitik, konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja på söndagen vid ett seminarium organiserat av det socialdemokratiska partiet. På frågan om Finland har försummat sina relationer till Ryssland svarade Tuomioja, att han är mycket förvånad över att frågan överhuvudtaget ställs. "Naturligtvis har Finland sin egen Rysslandspolitik, den är dessutom mycket aktiv", konstaterade Tuomioja.

Då man i Finland diskuterade anslutningen till EU, dryftade man även medlemskapets inverkan på relationerna till Ryssland, påminde Tuomioja. "Förändringarna i Europa hade redan ändrat de allmänna ramarna för de finsk-ryska relationerna. De förhållanden som rådde förr och skapade de gamla och även framgångsrika finsk-ryska relationerna finns inte längre."

I Finland drog man slutsatsen, att våra möjligheter att utveckla förhållandena till Ryssland, i synnerhet inom handeln och det ekonomiska samarbetet, var bättre som medlem av EU än utanför. Vi hade rätt, våra relationer har utvecklats i en gynnsam riktning.

Som medlem av EU har Finland kunnat verka mycket aktivt för unionens Rysslandspolitik, påpekade Tuomioja. Som exempel nämnde han den nordiska dimensionen, som på Finlands initiativ blivit del av unionens politik, samt Finlands betydande insats för att man skapat en Rysslandsstrategi.

Tuomioja tror att EUs utvidgning kommer att ytterligare förbättra förhållandena mellan EU och Ryssland, samarbetet kommer att förstärkas i synnerhet av de Baltiska ländernas inträde i unionen.