Utrikesminister Erkki Tuomioja till Sälen 11 januari 2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja till Sälen 11 januari 2015

Pressmeddelande 4/2015 
9.1.2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja kommer att delta i den säkerhetspolitiska ”Rikskonferensen 2015: Folk och Försvar” i svenska Sälen söndagen den 11 januari. Konferensen arrangeras varje år och samlar svenska politiker, sakkunniga och medier för att dryfta centrala och aktuella säkerhetspolitiska frågor.

Minister Tuomioja kommer att delta i en säkerhetspolitisk paneldiskussion tillsammans med Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

För mer information: specialmedarbetare Tarja Kantola tel. +358 40 590 41 19.