Utrikesminister Erkki Tuomioja om situationen i Mellanöstern


Efter dagens våldsdåd är situationen i Mellanöstern ytterst oroväckande. Israels armé gick till massiv hämndattack efter den beklagansvärda lynchningen av de israeliska soldaterna. Det var en allvarlig provokation att rikta repressalierna nära den palestinska presidentens huvudkvarter. Eskaleringen av våldet bör omedelbart upphöra. På var sitt håll bör man nu avhålla sig från handlingar, som kan förstöra det långa arbetet för fredsprocessen. Jag hoppas, att trots det allvarliga bakslaget, förhandlingarna kan återupptas inom kort.