Utrikesminister Erkki Tuomioja om valet i Förbundsrepubliken Jugoslavien


Resultatet av rösträkningen efter president-, parlament- och kommunalvalet i Förbundsrepubliken Jugoslavien 24.9. tyder alltmer på, att den demokratiska oppositionen trots handlings- och informationsförbud, kommer att vinna valet. Även valfusk har förekommit anser observatörer.

Det ser sut som om det serbiska folket nu vill ha demokratiska reformer, vilket det höga röstningsdeltagandet i synnerhet i Serbien är bevis på. De låga röstsiffrorna i Montenegro visar, att regeringens röstningsbojkott där hållit.

Jag anser det vara av stor vikt i denna situation, att folkets önskan om en förändring respekteras. Det vore inte trovärdigt, om valresultatet tolkades som en förlust för oppositionen. Jag hoppas att detta är början på en demokratisk process i Serbien, och på den jugoslaviska förbundsrepublikens återinträde som en jämbördig partner i det europeiska samarbetet.