Ulkoministeri Erkki Tuomioja: Globalisaatio vaatii eurooppalaista vastausta

Globalisaatio pakottaa kehittämään uusia, vahvoja demokratian muotoja. Euroopassa on korkea aika vastata tähän haasteeseen, jotta kansalaisten luottamus politiikkaan palaisi, kirjoittaa ulkoministeri Erkki Tuomioja riippumattomassa kansainvälisessä openDemocracy.net(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)-verkkojulkaisussa.

Olisi mukavaa voida sanoa, että meillä on jo tarvittavat instituutiot, Tuomioja toteaa. Monet kuitenkin kokevat esimerkiksi Euroopan unionin ja maailman kauppajärjestön WTO:n pikemminkin ongelmana kuin ratkaisuna. Tuomioja huomauttaa, että jos äänestäjät halutaan vakuuttaa muusta, näiden instituutioiden on otettava uusi suunta. Niiden on päätöksillään ja toiminnallaan osoitettava, että ne auttavat yhteiskuntia hallitsemaan paremmin niitä globaaleja voimia, jotka parhaillaan muuttavat maailmaa.

Eurooppa tarvitsee
demokratian sillan

On rakennettava lujalla työllä silta edustuksellisen demokratian ja kansalaisten välille, Tuomioja luonnehtii. Liikenteen sillalla pitää olla kaksisuuntaista.

Nyt edustuksellisten toimijoiden ja kansalaisten välillä on levenemässä kuilu. Sen toisella puolen on se politiikka, jota edustuksellisen demokratian ja kansainvälisten järjestöjen puitteissa harjoitetaan. Toisella puolella ovat ne käsitykset, joita äänestäjät eri maissa muodostavat näiden instituutioiden kyvystä ja tahdosta tuottaa tuloksia.

Hyvää tarkoittava vuoropuhelu hallitsevien instituutioiden ja erilaisten kansalaisjärjestöjen välillä ei riitä, sillä se perustuu "nuo ja me" -asetelmalle. Sen sijaan on palattava jakamattomaan me-politiikkaan ja päätöksentekoon, Tuomioja vaatii. Siinä ovat vastuuta jakamassa myös yhteiskunnalliset liikkeet ja poliittiset puolueet, eivät vain hallitukset ja instituutiot.

Tämä ei tietenkään tee tarpeettomaksi järjestelmänmuutoksia, erityisesti EU:ssa, Tuomioja toteaa. Päin vastoin, niihin on painetta enemmän kuin koskaan. Uudistuksiin ei kuitenkaan pidä ryhtyä ikään kuin idealistisena harjoituksena, jonka tulos sitten ojennetaan lahjana ylhäältä päin. Oikea tapa on rakentaa yhdessä ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnan, ympäristön ja talouden kestävyyttä. Tällainen uudistusprosessi ei onnistu, jos sitä johdetaan joko ylhäältä alas tai alhaalta ylös.

Tuomiojan mukaan Euroopan hallintoa on uudistettava pitkäjänteisesti. Kun tavoitteena on tasavertainen hallinto, myös tämän päivän uudistustyössä on kunnioitettava kaikkien tasa-arvoa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö eurooppalaisilla olisi erilaisia etuja, näkökulmia ja tavoitteita. Ympäristöarvojen laaja läpimeno on kuitenkin rohkaiseva esimerkki ihmisten kyvystä oivaltaa yhteinen etu. Ekologiset perustelut ovat vakuuttaneet eurooppalaiset siitä, että he jakavat yhteisen mantereen. Sillä puolestaan on vastuuta koko maapallosta.

Tällaisiin haasteisiin Euroopan unionin uudistusten tulee vastata, Tuomioja kiteyttää. Jos EU ei sitoudu globalisaatioon avoimesti ja myönteisesti, se menettää oikeutensa odottaa äänestäjiltä uskollisuutta ja tukea.
openDemocracy.net(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ulkoministeri Tuomioja: EU lähentyy kansalaisiaan paremmilla päätöksillä

EU
WTO
ympäristö