Utrikesminister Erkki Tuomioja till Genève

Utrikesminister Erkki Tuomioja till Genève

Pressmeddelande 78/2015
6.3.2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja reser till Genève måndagen den 9 mars. Minister Tuomioja kommer att delta i FN:s människorättsråd, FN:s nedrustningskonferens och göra ett besök i South Centre.

I människorättsrådet håller Tuomioja ett anförande som har beretts av Finland och Mexiko till den internationella kvinnodagens ära. Över 80 av FN:s medlemsstater understödjer anförandet. I anförandet framhävs bland annat att kvinnor bör delta i beslutsfattandet på alla samhällsnivåer, att kvinnor har rätt att besluta om sina egna kroppar och sina egna liv i enlighet med de internationella mänskliga rättigheterna, samt att männens och pojkarnas insatser i kvinnorättighetssammanhang är betydelsefulla. Målet är att utvecklingsmålen efter 2015 ska omfatta jämställdhet mellan könen och förstärkt självbestämmanderätt och medinflytande för kvinnor.

I sitt tal vid FN:s nedrustningskonferens tar minister Tuomioja upp aktuella frågor om vapenkontroll och nedrustning så som icke-spridningsfördragets tillstånd innan utvärderingskonferensen i april, samt hur verkställandet av vapenhandelsfördraget framskrider.

Tuomiojas besök ingår delvis i Finlands och South Centres bilaterala samarbetsprogram.  South Centre, som har sitt högkvarter i Genève, är en think-tank som har bildats av regeringarna för 51 utvecklingsländer. Dess uppgift är att främja dialog och samarbete mellan utvecklingsländerna kring frågor som gäller internationell ekonomi och utvecklingspolitik. Finland är en av verksamhetens finansiärer.

Under sitt besök kommer minister Tuomioja att diskutera hållbar utveckling och aktuella globala frågor med South Centres ledningsgrupps medlemmar, som leds av Tanzanias president emeritus Benjamin Mkapa. Tuomioja kommer också att hålla huvudtalet vid det diskussionsforum som South Centre arrangerar i FN:s utrymmen och vars tema är ”Multilateralt samarbete år 2015 i en värld präglad av kriser”.

För mera information: diplomatiska rådgivaren Tarja Kangaskorte, tfn 040 181 9257.

Gällande människorättsrådet: ambassadråd Stefan Lee, Finlands ständiga representation i Genève, tfn +41 22 919 4242 och ambassadråd Ann-Mari Fröberg, enheten för människorättspolitik, tfn 0295 350 641.

Gällande nedrustningskonferensen: ambassadråd Jyri Järviaho, Finland ständiga representation i Genève, tfn +41 79 598 3781 och ambassadråd Lauri Hirvonen, enheten för vapenkontroll, tfn 0295 351 794.

Gällande South Centre: specialforskare, klimatfinansförhandlare Folke Sundman, tfn +358 40 569 6630.