Utrikeshandelsminister Sasi besöker USA 8-14.7. 2001

Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi är 8-14.7. till USA, där han besöker Washington, New York och Houston. Den huvudsakliga målsättningen med resan är att skapa kontakter till handelspolitiska påverkare i den nya amerikansakadministrationen.

I Washington träffar Sasi USA:s chefsförhandlare i handelsfrågor Robert Zoellick. I deras samtal framstår förberedelserna för världshandelsorganisationen WTOs nya förhandlingsrunda i Doha i november 2001 som den viktigaste frågan. Sasi träffar också handelsminsiter Donald L. Evans samt viceutrikesminister Alan P. Larson, mec vilka han diskuterar WTO, relationerna mellan EU och USA, inklusive handelstvisterna, samt USAs initiatvi för Nordeuropa NEI och EUs nordliga dimension.

I New York deltar Sasi i FN-konferensen om alla aspekter rörande den illegala handeln med Små och lätta vapen. Sasi håller Finlands inlägg på konferensen.

I Houston öppnar Sasi utställningen “Vikings: the North Atlantic Saga” i det naturhistoriska museet. Utställningen som är på turné på den nordamerikanska kontinenten körde igång i Washington i april 2000. Utställningen är ett storprojekt som förverkligas av ledningsgruppen för Nordiska ministerådets kulturprojekt utomlands.

Ytterligare information: specialrådgivare Timo Jaatinen,gsm 040-837 6794, enhetschef Kirsti kivelä UM/ASA-32, tel, 09-1341 5624 samt i WTO-ärenden ambassadrådet Silja Ruokola, gsm 040-734 5677.EU
WTO