Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi besöker den franska pi-dalen 1.7.2001


Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi besöker 1.7. Sophia Antipolis, pi-dalen i Frankrike.
Besöket skall i Frankrike stärka kunskapen om Finland som ett högteknologiskt föregångsland. Minister Sasi bekantar sig under resan med ledningen för Sophia Antipolis teknologiby samt med de finländska företag som verkar där.

Sophia Antipolis är en av världens ledande teknologicentra. I regionen verkar över 1000 företag som sysselsätter över 20 000 arbetstagare. För finländska teknologiföretag, i synnerhet för sådana som specialiserat sig på trådlös teknologi och substansproduktion. erbjuder Sophia Antipolis en unik chans att bedriva samarbete med globalt fungerande teknologiföretag och slå igenom i synnerhet på de sydeuropeiska marknaderna.

Finländska teknologiföretag som verkar i regionen är bl.a Profium, Solid, Stonesoft och Trema. Minister Sasi diskuterar under sitt besök med representanter för de finländska företagen och teknologibyns ledning om utsikterna och internationaliseringsstrategierna inom branschen.

Ytterligare uppgifter: Minister Sasis tjäsntemannasekreterare Arja Makkonen, GSM 040-757 84 03, 1341 6171.