Utrikeshandelsminister Sasi: Finland tillfreds med Stockholmsförberedelserna

"Finland är tillfreds med de förberedelser som gjorts inför Europeiska rådets möte i Stockholm", konstaterade utrikeshandelsminister Kimmo Sasi vid EU:s råd för allmänna ärenden i Bryssel måndagen den 19 mars.Europeiska rådet håller möte 23.-24.3.

"Huvudtema i Stockholm blir uppföljningen av den i Lissabon antagna strategin för sysselsättning och konkurrenskraft. Vi måste kunna säkra en bärkraftig offentlig sektor i ett åldrande Europa, liberalisera marknaderna särskilt för el, gas och post samt trygga Europas ledande roll i den trådlösa kommunikationen", sade Sasi.

Ledarna för EUs medlemsländer möter Rysslands president Vladimir Putin i Stockholm. Vid mötet däe man skall koncentrera sig på ekonomiska frågor är Finland enligt Sasi intresserat särskilt av att säkra hållbarheten i handels- och samarbetsavtalen samt att inleda en energidialog.

Vid rådet för allmänna ärenden blev situationen i Makedonien ett hett tema. Vid mötet inledde landets utrikesminister Kerim, som konstaterade att albangerillan bara representerade en liten radikal grupp. Rådet ansåg det vara ytterst viktigt att säkra Makedoniens gränser och integritet så att våldet inte spred sig i regionen.

Dessutom behandlade rådet bl.a sitationen på Väst-Balkan och i Mellan-Östern, civilkrishanteringen, de mänskliga rättigheterna och dokumentens öppenhet.EUs Råd för allmänna frågor/Rådet/Allmänna frågor(Linkki toiselle verkkosivustolle)

EU