Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi vierailee Liettuassa 6.-7.3.2000

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi vierailee Liettuassa 6.-7.3.2000 mukanaan suomalaisyrityksiä edustava valtuuskunta. Vierailun tarkoituksena on edistää Suomen vientiä ja investointeja sekä tutustua Liettuan talouselämän kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Vilnassa Sasi tapaa ulkoministeri Algirdas Saudargasin, talousministeri Valentinas Milaknisin sekä Liettuan talouselämän edustajia. Keskustelujen pääaiheina ovat kahdenväliseen kauppaan ja sen kehittämiseen liittyvät kysymykset, yleiset kauppapoliittiset asiat sekä Liettuan EU-jäsenyysprosessi. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana päätettiin avata EU-jäsenyysneuvottelut Liettuan kanssa.

Sasi vierailee valtuuskuntineen myös Kaunasissa missä toimii useita suomalaisyrityksiä. Sasi tapaa Kaunasin kaupungin ja talouselämän edustajia.

Suomen ja Liettuan välinen kauppa on kehittynyt hyvin ja on Suomen kannalta ollut selkeästi vientivoittoista. V 1998 vientimme arvo oli 1 091 milj. FIM ja tuonnin 166 milj FIM. Pitkään jatkuneen kasvukauden jälkeen on vuoden 1999 aikana vientimme jonkin verran vähentynyt mutta tuonti kasvanut. Vientimme marraskuuhun 1999 mennessä oli 838 milj. FIM ja tuonti 193 milj. FIM.

Koneiden ja laitteiden osuus viennistä Liettuaan on noin puolet, suurimpina ryhminä telelaitteet, teollisuus- ja sähkökoneet. Kemikaaleja viennistä on n. 10% ja paperia 8%. Tuonnista vaatteiden osuus on noin puolet. Muita tuontitavaroita ovat mm.tekstiilit, kivennäisainetuotteet ja rehut.

Suomalaisyritysten investoinnit Liettuaan ovat merkittäviä. Suurimpia investoijia ovat Sonera, Fortum, Storaenso, Partek, Kemira ja Metsäserla. Pankki- ja vakuutussektoreilla MeritaNordbanken ja Sampo ovat vahvistamassa asemiaan.