Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi vierailee Etelä-Afrikassa


Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi vierailee Etelä-Afrikassa 5.-8. helmikuuta.2001. Vierailukohteina ovat Pretoria, Kapkaupunki ja Johannesburg. Vierailun isäntänä toimii Etelä-Afrikan kauppa- ja teollisuusministeri Alec Erwin. Ministeri Sasi tapaa lisäksi viestintäministeri Ivy Matsepe-Casaburrin, tiede- ja teknologiaministeri Baldwin Sipho Ngubanen, kaivos- ja energiaministeri Phumzile Mlambo-Ngcukan ja varaulkoministeri Aziz Pahadin. Lisäksi ohjelmassa on tapaamisia investointi- ja yritysmaailman edustajien kanssa. Ministeri Sasin mukana matkustaa yritysvaltuuskunta.

Etelä-Afrikka on paitsi poliittisesti myös kaupallis-taloudellisesti Suomea kiinnostava keskustelu- ja yhteistyökumppani. Vierailun pääpaino on suhteiden lujittamisessa, kaupan, investointien ja muun yhteistyön kehittämisessä sekä Etelä-Afrikan ja Eteläisen Afrikan alueelliseen tilanteeseen tutustumisessa. Tarkoituksena on esitellä suomalaisen teollisuuden vahvoja alueita, edistää suomalaisten tuotteiden markkinointia sekä vienti- ja investointimahdollisuuksia, luoda ja kehittää yritysten välisiä suhteita ja kontakteja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi sekä esitellä Suomea hyvänä investointi- ja etabloitumiskohteena eteläafrikkalaisille yrityksille ja investoijille.

Etelä-Afrikka on merkittävä alueellinen vaikuttaja. Vierailu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä Eteläisen Afrikan ja Afrikan taloudellisen integraation mahdollisuuksista ja haasteista ja samalla tilaisuuden hankkia tietoa SACU:n (Southern African Customs Union) sekä SADC:n (Southern African Development Community) vapaakauppasopimuksen tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista suomalaisille yrityksille. EU:n ja Etelä-Afrikan suhteisiin liittyen tavoitteena on tuoda esiin Suomen näkökantoja Euroopan unionin ja eteläisen Afrikan suhteiden kehittämisestä sekä selvittää ja esitellä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana neuvotellun EU:n ja Etelä-Afrikan välisen vapaakauppasopimuksen luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia maiden välillä.

Etelä-Afrikalla on näkyvä rooli myös maailmanlaajuisesti, ja vierailun aikana on tarkoitus vaihtaa näkemyksiä globalisaatiosta, WTO-prosessista ja kuulla Etelä-Afrikan kantoja Bretton Woods -instituutioiden uudistamisesta.

Suomen ja Etelä-Afrikan kaupallisten suhteiden elpyminen on ollut nopeaa apartheidin aikaisen kauppasaarron purkamisen jälkeen. Etelä-Afrikka nousi vuonna 1999 Kiinan/Hongkongin jälkeen Suomen toiseksi suurimmaksi kehitysmaakauppakumppaniksi (vuoden 1999 vienti oli noin 1,7 miljardia markkaa eli noin 0,7 % kokonaisviennistä, tuonti puolestaan vain 230 miljoonaa). Viennin nopea kasvu johtuu suurelta osin telekommunikaatioalan menestyksestä.

Lisätietoja: kehitysyhteistyösihteeri Helena Airaksinen, puh. 1341 6239, ja ministerin virkamiessihteeri Arja Makkonen, puh. 1341 6171, GSM 040-757 8403