Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi tyytyväinen EU:n ja Kiinan WTO-sopimukseen

Ulkomaankauppaministeri Sasi ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että EU ja Kiina ovat päässeet tänään Pekingissä sopimukseen Kiinan liittymisen edellytyksistä Maailman kauppajärjestöön WTO:hon. Sopimuksella päästään monta askelta lähemmäksi Kiinan WTO-jäsenyyttä. Kiinan liittymisellä WTO:hon on suuri merkitys WTO:n rakentamisessa todelliseksi maailmankaupan järjestöksi.

"Kun saamme tarkemmat tiedot syntyneen sopimuksen yksityiskohdista, esitämme kokonaisarviomme neuvottelutuloksesta. Maanantaina 22.5. Brysselissä saamme EU:n kauppakomissaari Lamyn selvityksen yleisten asiain neuvoston istunnossa, jonka asialistalla Pekingissä tällä viikolla käytyjen neuvottelujen lopputulos on", totesi Sasi.

Viisipäiväinen neuvottelukierros EU:n ja Kiinan välillä päättyi tänään. Komission pääneuvottelija Lamy on katsonut neuvottelutuloksen vastaavan niitä tavoitteita, jotka Euroopan unionin puolelta oli neuvotteluille asetettu. Tavoitteina oli sellaisten eurooppalaisten erityisetujen kattaminen, joita Kiinan ja Yhdysvaltain välillä viime vuoden syksyllä neuvoteltu sopimus ei koskenut. Viime vaiheessa tärkeimmät avoimet kysymykset koskivat ulkomaisten yritysten omistusosuuksia telekommunikaatiopalvelujen ja vakuutusalan yrityksissa sekä autojen ja niiden osien tulleja. Suomen kannalta tärkein kysymys koski telekommunikaatiosektorin palveluja, joista näytetään päässeen sovintoon samoin kuin Kiinan ja Yhdysvaltain välillä eli ulkomaiset yritykset voivat saada enintään 49 prosentin omistusosuuden yhteisyrityksissä.

"Suomen osalta voidaan saatujen tietojen perusteella arvioida tuloksen kattavan kansallisesti merkittävät edut, tosin tarvitsemme vielä tietoja sopimuksen yksityiskohdista", totesi Sasi.

Sasi korosti, että EU:n kannalta on tärkeää pitää huolta siitä, että Kiina panee tehokkaasti täytäntöön WTO-jäsenyysvelvoitteensa. Kiinan markkinoiden kasvava avautuminen on merkittävä edistysaskel Suomen vientiteollisuudelle.WTO