Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi työvoiman liikkuvuutta koskevasta komission keskustelupaperista


Komissio antoi keskiviikkona 7.3.2001 jäsenmaille tiedoksi valmistelemansa keskustelupaperin työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, joka on pohjana EU:n neuvoston piirissä käytävälle keskustelulle. Paperin tavoitteena on edesauttaa keskustelua henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevista unionin neuvottelupositioista, jotka tulevat käsittelyyn myöhemmin keväällä. EU:n puheenjohtajamaa päättää, millä tavalla asiaa käsitellään neuvostossa.

Komission paperi antaa erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja neuvostossa käytävää keskustelua varten ja auttaa näin osaltaan viemään liittymisneuvotteluja eteenpäin.

Työvoiman liikkuvuuteen liittyy erilaisia näkökohtia kuten kansallinen työvoiman tarve sekä joustavasti toimivat eurooppalaiset työmarkkinat. Kun Suomen kantoja valmistellaan, kaikki ulottuvuudet otetaan riittävästi huomioon.

Keskustelupaperin käsittely alkaa perjantaina 9.3. EU:n neuvoston alaisessa työryhmässä. Suomen tavoitteena on saada peruslinjaukset valmiiksi mahdollisuuksien mukaan jo 16.3. mennessä. Yksityiskohtaiset kannat muodostetaan vasta, kun tehdään päätökset unionin neuvottelukannoista henkilöiden vapaan liikkuvuuden osalta.

Suomen tavoitteena on ollut hyvän etenemisvauhdin pitäminen laajentumisneuvotteluissa. Suomi toivoo, että työvoiman vapaata liikkuvuutta koskeva käsittely EU:n tasolla etenee ripeästi.
EU