Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi ensimmäiseen EU-Välimeri-kauppaministerikokoukseen


Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi edustaa Suomea EU:n ja Välimeren maiden (EUROMED) kauppaministerikokouksessa Brysselissä 29. toukokuuta. Kokous on osa vuonna 1995 alkanutta Barcelonan prosessia, jonka tarkoituksena on laajapohjainen yhteistyö poliittisella, taloudellisella ja yhteiskunnallisella alalla. Barcelonan prosessin jäseniä ovat EU:n jäsenmaat sekä Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Kypros, Libanon, Malta, Marokko, Palestiinalaishallinto, Syyria, Tunisia ja Turkki. Barcelonan prosessin taloudellisen yhteistyön pitkän ajan tavoitteeksi on asetettu yhteisen vapaakauppa-alueen luominen vuoteen 2010 mennessä. Kyseessä on kauppaministerien ensimmäinen tapaaminen tässä prosessissa.

Kauppaministerikokouksessa keskustellaan sekä monenvälisistä että kahdenvälisistä kauppakysymyksistä. Monenvälisistä kysymyksistä ajankohtaisin on valmistautuminen Maailman kauppajärjestön (WTO) tulevaan ministerikokoukseen Qatarin Dohassa 9.-14.11.2001. EU toivoo Välimerenkin mailta tukea pyrkimyksille uuden neuvottelukierroksen aloittamiseksi.

Kahdenvälisinä kysymyksinä ministerit keskustelevat Barcelonan prosessiin liittyvästä kaupan asteittaisesta vapauttamisesta tavoitteena vapaakauppa-alue. Tähän asti EU:n ja Välimeren maiden kaupan vapauttaminen on painottunut erityisesti tavarakauppaan. Nyt on tarkoitus edistää taloussuhteita laajemmin mukaan lukien palveluiden kaupan vapauttaminen sekä EU:n tekninen apu Välimeren maiden taloudelliselle siirtymävaiheelle, alueelliselle integraatiolle ja Välimeren maiden keskinäisen kaupan edistämiseksi.

Ministeri Sasi osallistuu myös 28. toukokuuta pidettävälle EU:n ulkomaankauppaministerien illalliselle, jossa keskustellaan mm. WTO:n uuden kauppaneuvottelukierroksen valmisteluista, ja jossa komissaari Pascal Lamy esittää tilanneanalyysinsä.

Lisätietoja: erityisavustaja Timo Jaatinen, puh. 040-8376794, lähetystösihteeri Teemu Sepponen, puh. +32 478 88 71 78, sekä ulkoasiainneuvos Heikki Hannikainen, puh. 09-1341 6031.
EU:n ja Välimeren maiden yhteistyö(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU
WTO