Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Virolainen kehitysministerien kokoukseen Brysseliin

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Virolainen kehitysministerien kokoukseen Brysseliin

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen osallistuu EU:n ulkoasiainneuvoston kokoukseen Brysselissä 26. marraskuuta 2018. Kehitysministerien tapaamisen aiheita ovat komission Afrikka-aloite, EU:n monivuotinen rahoituskehys sekä sukupuolten tasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta.

Keskeisesti esillä on Afrikka. Erityisesti keskustellaan komission antamasta tiedonannosta eli niin sanotusta Afrikka-allianssista, jonka avulla tavoitellaan kestävien investointien ja työpaikkojen syntymistä Afrikkaan. Julkisen kehitysrahoituksen avulla käynnistetyillä investointiohjelmilla pyritään tukemaan etenkin nuorten ja naisten työllisyyttä sekä yksityisen sektorin vahvistamista.

Ministerit jatkavat myös keskustelua EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (budjettiraamit vuosille 2021-2027) ja sen ulkosuhderahoitusinstrumenteista, joilla toteutetaan EU:n kehityspolitiikkaa. Yksi näistä on Euroopan kestävän kehityksen rahasto. Ministerien keskustelu rahastosta ja sen uudistamisesta liittyy keskeisesti myös Afrikka-aloitteen rahoitukseen.

Ministeri Anne-Mari Virolainen osallistuu lisäksi lounaskeskusteluun Nobelin rauhanpalkinnon 2018 voittaneiden Denis Mukwegen ja Nadia Muradin kanssa. Keskustelun aiheina ovat sukupuolten tasa-arvo ja erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Ministeri Virolainen tapaa iltapäivällä erikseen kehityskomissaari Neven Mimican.

Lisätietoja: ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Juha Kirstilä, puh. +358 40 552 8200 ja avustaja Anni Mäkeläinen, kehityspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 342.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.