Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka till Washington

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka till Washington

Pressmeddelande 65/2016
12.4.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka reser till Washington den 13–17 april. Hon kommer bland annat att träffa USA:s handelsrepresentant Michael Froman och biträdande handelsminister Bruce Andrews samt hålla ett anförande under ett seminarium om kvinnliga företagare.

Minister Toivakka kommer också att delta i Världsbanksgruppens vårsammanträde och i ett möte för Internationella valutafondens IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. Mötets huvudtalare är Världsbankens chef Jim Yong Kim, IMF:s chef Christine Lagarde och FN:s generaldirektör Ban Ki-moon.  Huvudtemat för utvecklingskommitténs möte är den påtvingade migrationen. I kommittén diskuteras också förebyggande av naturkatastrofer och riskhantering i Världsbankgruppens verksamhet.

Minister Toivakka kommer att träffa Världsbankens direktör Jim Yong Kim tillsammans med finansminister Alexander Stubb.  Under mötet kommer de bland annat att diskutera Världsbankens roll i att lösa problem i anslutning till den globala migrationen. Minister Toivakka kommer också att träffa andra i ledande ställning i Världsbanken, främst för att diskutera utvecklingsfrågor. Hon ska delta i ett möte om utvecklingsfrågor för Världsbanksgruppens rådgivande organ och öppna en paneldiskussion om funktionsnedsättningsfrågor tillsammans med Signmark. Under högnivåmötena kommer minister Toivakka också att föra samtal om utbildning, jämställdhet och Världsbankens allmänna agenda.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Leena Ritola, ambassadråd, enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut, tfn  295 351 524.