Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka på Team Finland-resa till Vietnam

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka på Team Finland-resa till Vietnam

Pressmeddelande 40/2016
3.3.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka åker tillsammans med en företagsdelegation på en Team Finland -resa till Vietman, Hanoi och Ho Chi Minh City den 6-11 mars 2016. Delegationsmedlemmarna representerar företag inom utbildnings-, cleantech-, och IKT-branscherna.

"Finland och Vietnam har ett gemensamt intresse att utveckla de handelsekonomiska relationerna. Besöket är en ypperlig chans att presentera finsk spetskompetens inom flera sektorer för Vietnams hastigt utvecklande marknad med 94 miljoner konsumenter", säger minister Toivakka.

Vid de högnivåmöten som ordnas under resans gång främjas finländska företags affärskontakter och projekt i Vietnam. Minister Toivakka kommer tillsammans med de finländska företagen att träffa både vietnamesiska ministrar och andra representanter för statliga institutioner, samt ledningen för Ho Chi Minh City. 

I Ho Chi Minh City ska minister Toivakka hålla ett tal vid Ton Duc Thang -universitetet om utbildning och innovationer. Ministern ska även besöka en anläggning för behandling av avloppsvatten i landskapet Binh Duong som finansierats med finländska utvecklingssamarbetsmedel.

Vietnam har utvecklats i rask takt och klassificeras nu som ett land med lägre medelinkomst.  Tillväxten är stabil och uppnådde i fjol 6,7 procent. EU:s och Vietnams frihandelsförhandlingar slutfördes i december. Det finns en stor potential i handeln mellan Finland och Vietnam, och det nya handelsavtalet stödjer ökningen av handel. 

Finland är tack vare flera årtiondens utvecklingssamarbete känt som en pålitlig partner, och den finländska kompetensen har ett synnerligen gott rykte i Vietnam. Målet för resan är att hjälpa de finländska företagen att öka sin handel med Vietnam. Finland vill dessutom utvidga och fördjupa samarbetet med Vietnam även under de kommande åren då det bilaterala utvecklingssamarbetet så småningom upphör. 

Resan ordnas i samarbete med Team Finland-partnern Finpro.

I resan till Vietman deltar:

 • Aalto University Aalto EE
 • Cimson Oy/NEBA
 • Claned Group Ab
 • Comptel Corporation
 • EduCluster Finland Oy
 • Eltel Networks Corporation
 • FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Finland University Oy
 • Finnish Water Forum
 • Finnvera
 • Häme University of Applied Sciences
 • KaukoInternational Oy
 • Niras Finland Oy
 • Nokia Corporation
 • Nordautomation Oy
 • Outotec
 • Tekes
 • Vaisala Oyj
 • Vicus Capital Advisors Oy
 • Watrec Oy

Ytterligare information: Marita Meranto, ansvarig tjänsteman för Vietnam, tfn 0400 445 035, enheten för Östra Asien och Oceanien, och minister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200.