Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i klimatkonferensen i Paris

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i klimatkonferensen i Paris

Pressmeddelande 263/2015
27.11.2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i klimatkonferensen i Paris 30 november–11 december 2015, där man har för avsikt att komma överens om ett nytt globalt klimatavtal. Finlands delegation vid konferensen leds av republikens president Sauli Niinistö.

"Klimatförändringen är ett av de största hoten mot mänskligheten. Mot denna dystra bakgrund är det dock bra att minnas att det redan finns tekniska och andra lösningar som banar väg mot ett utsläppssnålt samhälle. I detta avseende har finländskt kunnande mycket att ge", betonar minister Toivakka.

Minister Toivakka närvarar vid konferensen på invigningsdagen måndagen den 30 november, till vilken alla stats- och regeringschefer har inbjudits, och tisdagen den 1 december. Minister Toivakka kommer att hålla anföranden vid relaterade evenemang om bl.a. jämställdhetsfrågor och om åtgärder mot klimatförändringen samt om anpassningen till klimatförändringen. Ministern håller även tal vid ett evenemang för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, där man presenterar en utredning om olika lösningar för att svara på klimatförändringen.

Mer information: Juha Pyykkö, chef för enheten för internationell miljöpolitik, tfn +358 295 351 441, och Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 40 352 0463

Tässä palvelussa myös