Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivokka: Utvecklingssamarbetet fungerar men behöver ses över

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka: Utvecklingssamarbetet fungerar men behöver ses över

Pressmeddelande 146/2015
4.6.2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka påpekar att det har gjorts stora globala framsteg, bland annat när det gäller att minska extrem fattigdom och förbättra hälsa och utbildning.

"Trots konflikter, katastrofer och korruption förändras världen hela tiden till det bättre. Många utvecklingsmål har uppfyllts, även om vi förstås har långt kvar när det gäller andra. Utvecklingssamarbetet ger alltså resultat, men det finns naturligtvis alltid sådant vi kan förbättra och se över", säger minister Toivakka.

Hon talade i dag om resultaten av utvecklingssamarbetet vid ett seminarium som ordnades av riksdagen och utrikesministeriet. Vid seminariet presenterades en utredning om effekterna av Finlands bistånd som utrikesministeriet beställt av Ritva Reinikka.

Toivakka poängterade i sitt anförande behovet av att koncentrera Finlands insatser för att de ska ge bättre genomslag. Enligt Toivakka är de i nuläget alltför splittrade.

Ministern framhöll sina egna prioriteringar i Finlands utvecklingssamarbete. Det viktigaste är enligt ministern att koncentrera sig på att förbättra levnadsförhållandena och rättigheterna för de allra fattigaste.

"Jag vill att Finland satsar på fyra prioritetsområden: kvinnors och flickors ställning, en fungerande demokrati, hållbarhet beträffande energi, mat och vatten och ansvarskännande företagsverksamhet i utvecklingsländerna", säger Toivakka.

Finland tvingas på grund av sin egen ekonomiska situation skära i anslagen för utvecklingssamarbetet.

"Vi måste agera nu, om vi ska kunna garantera finansieringsbasen för service och inkomstöverföringar, men också för utvecklingssamarbetet i framtiden. Finland har förbundit sig att höja biståndet till 0,7 procent av bruttoinkomsten. Det kan vi göra bara om vi lyckas vända Finlands ekonomi", säger Toivakka.

Ytterligare information: Specialmedarbetare Pasi Rajala, tfn 0400 464 393