Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg 

Pressmeddelande 232/2015
23.10.2015

EU:s utvecklingsministrar sammanträder i rådet för utrikes frågor den 26 oktober i Luxemburg. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka företräder Finland vid mötet.

Ministrarna ska diskutera migrations- och utvecklingsfrågor, EU:s förberedelser inför världens första humanitära toppmöte, kommissionens handlingsplan för jämställdhet samt framtiden för relationerna mellan EU och stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) när Cotonouavtalet löper ut år 2020. Temat för utvecklingsministrarnas och miljöministrarnas gemensamma lunchmöte är verkställandet av FN:s nya mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och dess miljöaspekter.

”För att vi ska få kontroll på flykting- och migrationssituationen i Europa krävs det internationellt sektoröverskridande samarbete. Vi måste komma åt de bakomliggande orsakerna till den påtvingade migrationen med hjälp av utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. På lång sikt är det viktigt att stödja förhållandena i utvecklingsländer så att människor kan finna sitt uppehälle i sin hemtrakt eller i närliggande områden.”

Finland har konsekvent höjt sin utvecklingsfinansiering för att förbättra bärkraften till exempel i Syrien och dess grannländer. I slutet av 2015 kommer Finland ytterligare att utöka sitt stöd till FN:s utvecklingsprogram UNDP:s regionala bärkraftsprogram, EU:s regionala Madad-fond och till återuppbyggnadsfonden för Syrien. Finland kommer också att stödja EU:s nödfond för att påverka de bakomliggande orsakerna till den påtvingade migrationen från Afrika.

FN:s humanitära toppmöte World Humanitarian Summit ordnas i Istanbul den 23–25 maj 2016. Enligt Finland är mötets viktigaste teman att stärka samhällenas bärkraft, att öka lokala aktörers kapacitet, att stödja kvinnors och flickors roll och ledarskap när man ingriper i kriserna samt att finna nya finansieringsmetoder.

För mera information: utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn +358 40 552 8200, och enhetschef Sari Lehtiranta, tfn +358 295 352 139.