Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen på Team Finland-resa till Egypten

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen på Team Finland-resa till Egypten

Pressmeddelande 176/2016
26.9.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen reser på en Team Finland-resa till Egypten tillsammans med drygt tjugo företag inom cleantech-, IT- och undervisningssektorn den 26­­‒29 september 2016.

Under resan främjas finländska företags affärskontakter och projekt i Egypten med hjälp av möten på hög nivå. Minister Mykkänen kommer tillsammans med de finländska företagen att träffa egyptiska ministrar och andra representanter för statliga institutioner. I Kairo öppnar minister Mykkänen ett finsk-egyptiskt företagsseminarium.

Egypten är den tredje största ekonomin i Nordafrika och Mellanöstern, och konsumtionsmarknaden är regionens största. Utrikeshandeln och investeringarna har aktiverats under de senaste åren i och med att den politiska situationen stabiliserats. År 2015 låg Egyptens tillväxt på fyra procent. Internationella företag har tävlat om tillgången till Egyptens marknad när den håller på att öppnas på nytt, särskilt när det gäller de enorma infrastrukturprojekt som Egypten lanserat. Också Finland har goda utgångspunkter och möjligheter att öka sin handel med Egypten och göra den mer mångsidig. Minister Mykkänens besök är en utmärkt möjlighet att förevisa finländsk expertis inom flera olika sektorer för den egyptiska marknaden med 90 miljoner konsumenter.

Resan ordnas i samarbete med Team Finland-partnern Finpro.

I resan deltar:

Acquazone Oy
CS Control Software Oy
Dewaco Ltd
Envor Protect Oy
FCG International Ltd
FIMAtec Oy
Finnfund
Finnish Water Forum
Finpro/Cleantech Finland ja Education Export Finland
Geologiska forskningscentralen
GreenEnergy Finland Oy
Helsinki International Schools Group
JAMK University of Applied Sciences
Masar Oy
NxtVn Oulu
Omnia, the Joint Authority of Education in the Espoo Region
Peikko Group Oy
Oy Plusdial Ab
Sitra
Suomen Ekolannoite Oy
Vahanen International Oy
Vesiotec Ltd
Vexve Oy

Ytterligare information: Ann-Christine Krank, ambassadråd, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, tfn 050 462 1353, och Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.