Minister Mykkänen till Paris på OECD:s ministermöte om globaliseringens utmaningar

Minister Mykkänen till Paris på OECD:s ministermöte om globaliseringens utmaningar

Pressmeddelande 106/2017
5.6.2017

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD håller sitt ministermöte i Paris den 7–8 juni 2017. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen företräder Finland. Danmark är ordförande för mötet.

Huvudtemat är globaliseringen och dess utmaningar. Syftet är att kartlägga åtgärder för att säkerställa människors, företags, regioners och städers välmående i en omvärld som snabbt förändras, digitaliseras och blir allt mer öppen. Minister Mykkänen ska delta i diskussionen om hur man med hjälp av handels- och investeringspolitik bäst kan stödja en öppen och rättvis global handel.

”OECD är en kraftfull förespråkare av en öppen global handel. I det rådande världsekonomiska läget är det viktigare än någonsin att OECD utforskar alla globaliseringens effekter och söker metoder för att fördela vinsterna jämnare”, säger minister Mykkänen.

OECD offentliggör också sin årliga översikt av världsekonomins utsikter.

Före ministermötet ordnas OECD Forum 2017 som för samman representanter från affärslivet, civilsamhället, forskarvärlden och medier från hela världen. Forumets tema är globaliseringens följder, ojämlikhet och förtroende. Minister Mykkänen deltar i en paneldebatt om ansvarsfullt företagande.

I samband med ministermötet undertecknas ett multilateralt skatteavtal. Avtalet är ett led i OECD:s och G20-ländernas BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting) för att förenhetliga internationell beskattningspraxis och minska aggressiv skatteplanering och skatteflykt. Minister Mykkänen anser att avtalet är en betydande bedrift som tyder på att kampen mot internationell skatteflykt blivit något som förenar stater på bred front.

Läs mer om ministermötet på http://www.oecd.org/ och på Twitter (#OECDweek). Forum 2017 är öppet och diskussionerna kan följas som webcast på OECD:s webbplats http://www.oecd.org/forum/ och på Twitter (#OECDForum).

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Johanna Ala-Nikkola, handelsråd, tfn 0295 351 122

Om skatteavtalet: Antero Toiviainen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 098, och Minna Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 291

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och finansministeriets fornamn.efternamn@vm.fi.