Minister Toivakka medlem i Världsbanksgruppens rådgivande grupp för jämställdhet och utveckling

Minister Toivakka medlem i Världsbanksgruppens rådgivande grupp för jämställdhet och utveckling

Pressmeddelande 69/2016
18.4.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka har som första finländare inbjudits till medlem i Världsbanksgruppens rådgivande grupp för frågor som rör jämställdhet och utveckling (World Bank Group Advisory Council on Gender and Development).

”Medlemskapet är en stor ära för mig. Jag får en möjlighet att arbeta för viktiga prioriteter i Finlands utvecklingspolitik, som att förbättra kvinnors ekonomiska ställning. Det är av stor betydelse att kvinnor kan delta i arbetslivet. Vi i Finland vet att jämställdhet är ekonomiskt lönsamt”, konstaterar minister Toivakka som deltagit i sitt första möte i gruppen i samband med Världsbankens vårmöte.

I sina inlägg i gruppen framhöll minister Toivakka hur teknik och digitala lösningar inverkar på kvinnors deltagande i det ekonomiska livet. Hon betonade också betydelsen av utbildning och av att kunna förena familj och arbetsliv. I många länder är bristen på trygg dagvård för barn ett betydande hinder för kvinnors deltagande i arbetslivet.

Den rådgivande gruppen grundades 2011 för att främja jämställdhetsfrågor i Världsbanksgruppens arbete. För närvarande fokuserar gruppen på Världsbanksgruppens jämställdhetsstrategi som godkändes 2015 och på genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den rådgivande gruppen har 22 medlemmar som representerar Världsbankens medlemsstater, den privata sektorn och civilsamhället. Medlemskapet i gruppen är personligt och mandatperioden är två år.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463