Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen åker till London på konferensen Ukraine Reform

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen åker till London på konferensen Ukraine Reform

Pressmeddelande 128/2017
5.7.2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltar i konferensen Ukraine Reform som ordnas i London den 6 juli. Målet med konferensen är att fästa internationell uppmärksamhet vid Ukraina och att uttrycka det internationella samfundets stöd för Ukraina och för de reformer som genomförs i landet. Finland stöder Ukrainas integritet och suveränitet.

På konferensen kommer Minister Mykkänen att presentera Finlands planer på nya utvecklingssamarbetsprojekt inom energieffektivitets- och utbildningssektorn i Ukraina.

I samband med konferensen kommer minister Mykkänen att ha ett bilateralt möte med Ukrainas vice premiärminister med ansvar för europeisk och euroatlantisk integration Ivanna Klympush-Tsintsadze. De kommer att diskutera Finlands och Ukrainas bilaterala relation, Ukrainas relation till EU och utvecklingssamarbetet med Ukraina.

I London ska minister Mykkänen också träffa Storbritanniens minister för internationell handel Liam Fox och vice minister Robin Walker. De kommer att diskutera brexit och den bilaterala relationen mellan Finland och Storbritannien.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 633 och Sofie Sandström, attaché vid enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 50 465 4890.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Muualla verkossa