Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen till Ukraina

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen till Ukraina

Pressmeddelande 165/2016
9.9.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen avlägger ett besök i Cherson och Kiev i Ukraina den 12–14 september.

I staden Cherson öppnar Mykkänen den 13 september en energieffektiv skola som Finland donerat. Skolan är belägen i södra Ukraina, som till följd av krisen i Ukraina har fått en ström av flyktingar både från landets östra delar och från Krim. Skolan har byggts med finländska utvecklingssamarbetsmedel och projektet har genomförts av Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Skolan har byggts av finländska Elemenco Oy.

Sedan konflikten i Ukraina började 2014 har Finland understött landet med sammanlagt över 24 miljoner euro, vilket innefattar humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och experthjälp. Skolprojektet på sammanlagt 2,75 miljoner euro har varit Finlands största enskilda satsning i Ukraina.

I Kiev öppnar Mykkänen ett seminarium som arrangeras av den finska energiklubben. I seminariet deltar också ett tiotal finländska företag inom energibranschen. Syftet med evenemanget är att marknadsföra finländskt kunnande särskilt med tanke på sådana projekt som har som mål att öka Ukrainas energieffektivitet och som får finansering från internationella finansinstitut.

Under besöket träffar Mykkänen Ukrainas vice premiärminister, ekonomiminister Stepan Kubiv, vice premiärminister och regionalutvecklingsminister Hennadij Zubko, vice premiärminister och EU-integrationsminister Ivanna Klympush-Tsintsadze samt den lokala ledningen för Chersonregionen. Teman för diskussionerna är Finlands och Ukrainas relationer, konflikten i Ukraina och den interna situationen i landet samt Ukrainas EU-konvergens.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 633, och Päivi Peltokoski, chef för enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 351 523.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.