Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen på Team Finland-resa till Förenade Arabemiraten

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen på Team Finland-resa till Förenade Arabemiraten

Pressmeddelande 7/2017
16 januari 2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen åker den 16–19 januari 2017 på en Team Finland-resa till Förenade Arabemiraten tillsammans med tjugo företag. Företagen representerar huvudsakligen energi- och byggbranschen, inklusive intelligent byggande (smart building). Under besöket strävar man dessutom efter att främja investeringar i Finland.

Under resan främjas finska företags affärskontakter och projekt i Förenade Arabemiraten med hjälp av möten på hög nivå. Tillsammans med representanter för de finska företagen träffar ministern Förenade Arabemiratens ministrar samt aktörer inom den offentliga sektorn i Abu Dhabi och Dubai. I reseprogrammet ingår också företagsbesök. Minister Mykkänen håller dessutom ett anförande vid ett forum som gäller avfallshanteringslösningar, vilket är en del av en vecka för hållbar utveckling i Abu Dhabi.

Förenade Arabemiraten är Finlands näststörsta exportmarknad i Mellanöstern och landet erbjuder finska företag betydande affärsmöjligheter. Förenade Arabemiratens ekonomiska utsikter är lovande och tillväxten har fortgått stabilt. Landet fortgår med sina storskaliga infrastruktur- och utvecklingsprojekt för att göra den ekonomiska strukturen mångsidigare och minska beroendet av olja och gas.  Utöver de stora infrastrukturprojekten finns det efterfrågan på teknologi och kompetens på hög nivå.

Resan ordnas i samarbete med Team Finland-partnern Finpro.

Med på resan till Förenade Arabemiraten är:

Admares
Altum Technologies Oy
Bluet Oy Ltd
Cadmatic Oy
Creowave Oy
CS Control Software Oy
DigiEcoCity Ltd
Eera Industrial Development Oy
Finnvera Plc
Granlund Oy
Metso
M-Files Oy
Patria Land Systems Oy
Pegasor Oy
Pöyry PLC
Quuppa Oy
Rapal Oy
Solar Water Solutions Ltd
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Wärtsilä Corporation


Ytterligare upplysningar: ambassadrådet Miia Lahti, tfn 050 596 2498, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, och Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi