Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen till Nordic-African Business Summit i Oslo

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen till Nordic-African Business Summit i Oslo

Pressmeddelande 190/2016
12.10.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen ska delta i Nordic-African Business Summit i Oslo den 13 oktober. Mötet främjar affärsmöjligheter i Afrika och erbjuder afrikanska och nordiska företag möjligheten att skapa nätverk.

Från Finland deltar utrikeshandels- och utvecklingsministern för första gången. Minister Mykkänen ska öppna evenemanget tillsammans med Norges utrikesminister Børge Brende.

Mötet, som arrangeras av Norwegian African Business Associationin (NABA), samlar årligen över 500 beslutsfattare från nordiska och afrikanska länder, från den offentliga och den privata sektorn. Mötet behandlar den afrikanska ekonomins framtidsutsikter, konsumtionsmöjligheterna och fastighetsmarknaden i de stora städerna samt förnybar energi. Årets särskilda tema är de utmaningar och möjligheter som den snabba urbaniseringen medför i Afrika.

”Det är avgörande att urbaniseringen i Afrika sker på rätt sätt. Med hjälp av hållbara lösningar, till exempel ren energi och energieffektivitet, kan vi bekämpa klimatförändringen och främja de globala målen angående fattigdom. I Finland har vi sådan expertis som Afrika behöver och ett intresse för partnerskap för att lösa problemen”, säger minister Mykkänen.

I sin utvecklingspolitik framhåller Finland vikten av att stärka den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer och detta är särskilt viktigt i Afrika. Under denna regeringsperiod ökar Finland sitt stöd i form av investeringar med över 500 miljoner euro.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, Pertti Anttinen, ledande sakkunnig, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 0295 351 595

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi