Utrikesförvaltningen söker sex experter på internationell affärsverksamhet

Utrikesförvaltningen söker sex experter på internationell affärsverksamhet

Pressmeddelande 237/2015
30.10.2015

Regeringes spetsprojekt

Utrikesförvaltningen söker sex experter på internationell affärsverksamhet till Finlands ambassader och generalkonsulat i utlandet för ett tidsbundet tjänsteförhållande på tre år från och med början av 2016. Experterna placeras vid beskickningarna i Singapore, Teheran, Ottawa, Los Angeles/Palo Alto och New York samt vid honorärkonsulatet i Istanbul där experten kommer att arbeta underställd ambassaden i Ankara.

Som stöd för finländska företags exportsträvanden på centrala marknader och tillväxtmarknader behövs nya resurser som koncentrerar sig enbart på handelsekonomiska frågor.

”Experternas viktigaste uppgifter är att utveckla Team Finland-tjänsterna i stationeringslandet, att stödja finländska företags exportsträvanden och att hjälpa dem på exportmarknaderna i samarbete med Team Finland-nätverket och lokala aktörer. I arbetet ingår också innovationssamarbete och att locka utländska direktinvesteringar till Finland”, berättar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Planeringen av experternas befattningsbeskrivningar, rekryteringsprocessen och styrningen av arbetet sköts i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet, Finpro och Tekes. ”Det här är ett intressant experiment för att utveckla nya arbetssätt för att främja Finlands ekonomiska intressen över förvaltningsområdenas gränser”, betonar minister Toivakka.

Rekryteringen av de nya experterna är en del av regeringens spetsprojekt för att stärka Finlands konkurrenskraft och utveckla Team Finland-verksamheten. Team Finland-nätverket arbetar för Finlands och de finländska företagens framgång ute i världen. Nätverket samlar olika statsfinansierade organisationer och deras tjänster som rör internationalisering, investeringar i Finland och Finlandsbilden.

Man kan ansöka om tjänsterna på en elektronisk blankett på webbplatsen valtiolle.fi.

För mera information: avdelningschef Markku Keinänen, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 0295 351 460, och utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare Marja Koskela, tfn 040 352 0463.

Rättelse: Teheran tillagt till stationeringsorterna.