Seminarier om utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse

Seminarier om utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse

Pressmeddelande 52/2016
21.3.2016

Utrikesministeriet arbetar som bäst med att ta fram en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse i samarbete med statsrådets kansli, försvarsministeriet, inrikesministeriet och republikens presidents kansli. Målet är att redogörelsen kan lämnas till riksdagen under vårsessionen 2016. Regeringens försvarsredogörelse utarbetas i ett senare skede.

Tillsammans med lokala samarbetspartner ordnar utrikesministeriet fyra seminarier som ger möjlighet att diskutera redogörelsens ämnesområden:

Tammerfors 22.3
Jyväskylä 5.4
Rovaniemi 12.4
Helsingfors senare under våren


Utrikesministeriet representeras bl.a. av understatssekreterare Anne Sipiläinen. På varje seminarium diskuteras olika frågor, allt från EU:s aktuella utmaningar till hållbar utveckling.

Diskussionen kan följas på Twitter under hashtaggen #UMturpo, #turpo och #ulpo.

Närmare information: Mari Lankinen, innehålls- och kommunikationsexpert, utrikesministeriet, tfn 0295 350 642.

Tässä palvelussa myös