Läget i Ukraina och Finlands deltagande i den fredsbevarande insatsen MINUSMA behandlades vid mötet mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott

Läget i Ukraina och Finlands deltagande i den fredsbevarande insatsen MINUSMA behandlades vid mötet mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 461/2015
8.9.2015

Tisdagen den 8 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Ukraina. Krigshandlingarna i östra Ukraina har minskat de senaste dagarna, men med tanke på verkställandet av Minskavtalet är det fortfarande viktigt att ett permanent eldupphör fås till stånd. Ryssland bör bära sitt ansvar i stabiliserandet av läget i Ukraina och bidra till att få ett slut på våldet i östra Ukraina och på Krim.

Finland betonar vikten av att man fortsätter de samhälleliga och ekonomiska reformerna i Ukraina. Det är viktigt att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s principer iakttas vid de lokala valen i Ukraina den 25 oktober. De ukrainska myndigheterna och företrädarna för den privata sektorn enades i slutet av augusti om lättnader i lånevillkoren för Ukraina. Ukraina behöver det internationella samfundets stöd för sina reformer.

Vid mötet diskuterades även Finlands deltagande i FN:s fredsbevarande insats MINUSMA i Mali. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finland stärker sitt deltagande och deltar i insatsen med högst 20 personer. Utskottet fick också en översikt över försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636 och Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300 (läget i Ukraina), utrikesministeriet, Hannu Teittinen, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 317 (MINUSMA), och Sami Nurmi, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 336 (försvarssamarbete), försvarsministeriet

Tässä palvelussa myös