Työministeri Tarja Filatov johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n rasisminvastaisessa maailmankonferenssissa

Valtioneuvosto asetti torstaina Suomen valtuuskunnan YK:n kolmanteen rasisminvastaiseen maailmankonferenssiin, joka järjestetään Durbanissa Etelä-Afrikassa 31. elokuuta – 7. syyskuuta 2001. Suomalaisvaltuuskuntaa johtaa työministeri Tarja Filatov. Sen 15 jäsentä ovat eri ministeriöiden edustajia. Valtuuskunnan asiantuntijoina konferenssiin lähtee eri etnisten ryhmien sekä kansalaisjärjestöjen edustajia.

Kaksi edellistä maailmankonferenssia pidettiin vuosina 1978 ja 1983. Kolmatta konferenssia ja sen viittä teemaa valmistellaan parhaillaan aktiivisesti. Teemat ovat rasismin syyt ja ilmenemismuodot, rasismin uhrit, rasismia ehkäisevät toimenpiteet, rasismia korjaavat toimenpiteet sekä rasismin vastaiset strategiat, kansainväliset mekanismit ja seuranta.

Myös konferenssin loppuasiakirjan valmistelu on aktiivisessa vaiheessa. YK:n ihmisoikeustoimikunta, joka toimii maailmankonferenssin valmistelukomiteana, kokoontuu kolmanteen ylimääräiseen istuntoonsa Geneveen 30. heinäkuuta – 10. elokuuta. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson on pyytänyt mukaan tähän tilaisuuteen ryhmän arvovaltaisia henkilöitä, joihin kuuluvat muiden muassa presidentti Nelson Mandela ja presidentti Martti Ahtisaari.

Neuvotteluissa Suomi on aktiivisesti pyrkinyt vahvistamaan ja laajentamaan suosituksia oman ihmisoikeuspolitiikkansa kannalta tärkeillä alueilla. Niitä ovat naisten, vähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja lasten oikeuksien sekä sukupuolinäkökulman edistäminen ja monenperustaisen syrjinnän torjuminen. Erityisesti Suomi on tuonut esille usein etnisestä syrjinnästä kumpuavan nais- ja lapsikaupan, jota voidaan pitää nykyajan orjakauppana. Suomi on pitänyt tärkeänä myös sitä, että syrjinnän kohteina olevat ryhmät osallistuvat itse rasismin vastaiseen työhön.

Lisätietoja: ulkoasiainsihteeri Katri Viinikka, puh: 09-1341 5641, ja projektiavustaja Titta Maja, puh: 09-1341 6177, ulkoasiainministeriön ihmisoikeusasioiden yksikössäWorld Conference Against Racism(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK
ihmisoikeudet
rasismi