Tuula Yrjölä chef för OSSE:s kontor i Tadzjikistan

Tuula Yrjölä chef för OSSE:s kontor i Tadzjikistan

Pressmeddelande 143/2016
9.8.2016

Ambassadör Tuula Yrjölä har valts till chef för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s kontor i Tadzjikistan. Ordförandelandet Tyskland utnämnde Yrjölä till uppdraget från och med den 1 oktober 2016.

OSSE:s Tadzjikistan-kontor har som uppgift att hjälpa landet att verkställa sina OSSE-åtaganden, och att stödja Tadzjikistans reformer och konfliktförebyggande arbete.

Tadzjikistan-kontoret fokuserar bland annat på frågor som rör gränssäkerhet, terrorismbekämpning och miljöskydd. Andra prioriteter i OSSE-insatsen är att främja rättstatsutvecklingen, att följa situationen angående de mänskliga rättigheterna och våld mot kvinnor. Tadzjikistan-kontoret är OSSE:s största kontor i Centralasien och högkvarteret ligger i huvudstaden Dunsjabe. Det finns ytterligare fem fältkontor i landet. Hela insatsen sysselsätter sammanlagt 217 internationella och lokala experter.

Ambassadör Yrjölä är en finländsk diplomat med 30 års erfarenhet av utrikesförvaltningen. Hon är för närvarande Finlands ambassadör i Kairo. Ambassadör Yrjölä har tidigare tjänstgjort som Helsingforsbaserad ambulerande ambassadör i Centralasien och som chef för utrikesministeriets enhet för Östeuropa och Centralasien. Inom utrikesrepresentationen har Yrjölä också arbetat i New York, Moskva och Kiev.

Det här är Finlands andra chefspost bland OSSE:s insatser. Nina Suomalainen har tjänstgjort som chef för OSSE-insatsen i Skopje sedan 2015. Det är ett viktigt mål för Finland att öka andelen kvinnor i krishanteringen och i ledande uppgifter.

Ytterligare information: Katja Pehrman, OSSE-ambassadör, tfn +43 676 848 350 350 (Österrike), och Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn +358 295 351 477

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi