Säkerhetspolitisk information för kandidater i valtider

Säkerhetspolitisk information för kandidater i valtider 

Pressmeddelande 75/2015
5.3.2015

Diskussionen om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och Finlands internationella utmaningar har den senaste tiden varit rekordlivlig. Utrikespolitik diskuteras nu i väldigt vardagliga kretsar och den intresserar såväl riksdagsvalskandidater som väljare.

Utrikesministeriet ordnar i samarbete med landskapsförbunden en serie säkerhetspolitiska diskussionstillfällen i landskapscentrumen. Vid evenemangen erbjuder UM riksdagsvalskandidaterna och deras stödgrupper aktuell information om centrala internationella frågor och Finlands påverkningsmöjligheter.

Utrikesministeriet representeras vid evenemangen av den högsta tjänstemannaledningen och temana omspänner allt från traditionell säkerhetspolitik till östrelationer, frihandelsavtalsförhandlingar och informationspåverkan.

Evenemanget ordnas på 12 orter. I Villmanstrand ordnades evenemanget redan den 24.2. De kommande evenemangen hålls enligt följande:

Uleåborg 10.3.
Vasa 17.3.
Tammerfors och Mariehamn 18.3.
Tavastehus 19.3.
Rovaniemi 20.3.
Kuopio 23.3.
Åbo 26.3.
Helsingfors 27.3.
S:t Michel 30.3.
Björneborg 31.3.
Representanter för media är välkomna till diskussionstillfällena. Vi ber er att komma överens om deltagande direkt med landskapsförbunden.

Närmare information om diskussionsserien för utrikesministeriets del ges av kommunikationsexpert Mari Lankinen, tfn 0295 350 642.

Tässä palvelussa myös