Tuomioja nöjd med valet av Hägglund

Utrikesminister Erkki Tuomioja är nöjd med valet av försvarsmaktens kommendör Gustav Hägglund till ordförande för EUs militära kommitte. "Valet av Hägglund bekräftat det att EUs medlemsstater är jämlika i utvecklingen av unionens krishanteringsförmåga. Finland har utgått från att ordförandeposten för EUs militära kommitté bör vara öppen för representanter för alla EU-länder, inte bara de allierade EU-länderna. Valet är ett uttryck för förtroende för såväl Finland som naturligtvis också för försvarsmaktens kommendör Hägglund, som har en mångsidig erfarenhet av internationella fredsbevaringsuppgifter".