Tuomioja innehaft utrikesministerposten längsta tiden

Tuomioja innehaft utrikesministerposten längsta tiden

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 59/2015
6.2.2015        

Måndagen den 9 februari 2015 har minister Erkki Tuomioja varit utrikesminister i sammanlagt 3 940 dagar. Tuomioja passerar långvarige utrikesministern Paavo Väyrynen i ministerstatistiken. Nummer tre i statistiken är Ahti Karjalainen.

Första gången var Tuomioja utrikesminister i Lipponens andra regering från februari 2000. Han var utrikesminister även i Jäätteenmäkis, Vanhanens första och Katainens regering. Tuomioja har varit utrikesminister i Stubbs regering från juni 2014.

Dessutom har Tuomioja varit handels- och industriminister i Lipponens andra regering. Den 9 februari har han sammanlagt 4 256 ministerdagar.

De som innehaft utrikesministerposten den längsta tiden 9.2.2015

Minister | Ministerdagar
Tuomioja, Erkki Sakari | 3 940
Väyrynen, Paavo Matti | 3 939
Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 3 383
Enckell, Carl Johan Alexis | 2 502
Holsti, Eino Rudolf Woldemar | 1 890
Halonen, Tarja Kaarina | 1 780
Törngren, Ralf Johan Gustaf | 1 607
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik | 1 496
Hackzell, Anders Verner | 1 394
Stubb, Cai-Göran Alexander | 1 175

Tässä palvelussa myös