Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i krishantering samt Finlands och Förenta staternas samarbete inom försvarsområdet

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i krishantering samt Finlands och Förenta staternas samarbete inom försvarsområdet

Pressmeddelande 400/2016

26.9.2016

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte måndagen den 26 september frågor om internationell krishantering.

Finland fortsätter att aktivt delta i internationella krishanteringsuppdrag. Finland deltar för närvarande i 13 militära krishanteringsinsatser med sammanlagt ca 500 soldater och i 20 civila krishanteringsinsatser med ca 100 experter. Finland har satsat mest på UNIFIL-insatsen i Libanon. Deltagandet i denna insats har stärkts och förlängts som en del av Finlands svar på Frankrikes begäran om bistånd efter terrordåden i november 2015.

Vid mötet diskuterades även Finlands och Förenta staternas försvarssamarbete. En avsiktsförklaring om samarbetet bereds som bäst av ländernas försvarsministerier. Sverige och Förenta staterna undertecknade en motsvarande samarbetsförklaring i juni 2016.

Republikens president och ministerutskottet diskuterade dessutom den ytterst oroande humanitära situationen i Aleppo.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, utrikesministeriet, och Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet