Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade Finlands deltagande i utbildningssamarbete i Irak och utbildnings- och övningssamarbete med Förenta staterna

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade Finlands deltagande i utbildningssamarbete i Irak och utbildnings- och övningssamarbete med Förenta staterna

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 60/2015
6.2.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade fredagen den 6 februari 2015 Finlands deltagande i utbildningssamarbete inom den internationella säkerhetssektorn i Irak. Utskottet slog fast att Finland fortsätter beredningen av deltagandet i ett utbildningsuppdrag i norra Irak med en avdelning på högst 50 soldater. Riksdagen kommer att höras i ärendet med hjälp av en redogörelse i enlighet med lagen om militär krishantering.

Förenta staterna grupperar en flygavdelning i Ämari i Estland i mars-april och har erbjudit Finland och Sverige en möjlighet att delta i en gemensam övning. Finland har övervägt erbjudandet utifrån sina egna utbildningsbehov och har fattat beslut om övningar med en amerikansk och en svensk flygavdelning i Bottniska viken i internationellt, finskt eller svenskt luftrum.

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet, och Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet 

Tässä palvelussa myös