Toivakka: Företagen med på statsresor

Toivakka: Företagen med på statsresor

Pressmeddelande 30/2015
29.1.2015

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka återvände idag från en resa till Peking och Shanghai där hon var på exportfrämjande uppdrag med över 40 företagsrepresentanter, på inbjudan av Kinas handelsminister Gao Hucheng.

Under resan träffade minister Toivakka bland andra handelsministern och generaldirektören för exportkontrollmyndigheten AQSIQ, som svarar för Finlands livsmedelstillstånd i Kina. Vid alla möten var företagsrepresentanter närvarande och fick möjlighet att berätta om sin know-how och de utmaningar den kinesiska marknaden innebär för dem.

”Jag vill tacka minister Toivakka och hela Team Finland för utmärkta möten. I ett statligt styrt land som Kina är det särskilt viktigt med en ministers närvaro och dörröppnaregenskap. Det är fint att It-företagen, som representerades av Supercell, Nokia, F-Secure, OpusCapita, Qvantel, Roidu, Digile, Avain Technologies och Uros, fick chansen att berätta om sin verksamhet vid flera olika möten”, säger It-företagsdelegationens ledare Matti Roto.

”Allt för ofta reser finländska ministrar eller tjänstemannadelegationer utomlands och träffar bara officiella representanter för värdlandet. Och ändå finns det finländska kunnandet för att lösa globala utmaningar ofta just hos våra företag. Det är fel att tro att politiker ensamma kan lösa världens problem. Jag föreslår att ministrar och höga tjänstemän, alltid när det är möjligt, ska ta med sig företag vilkas export kan främjas, när de reser på statliga uppdrag och med skattepengar. På så sätt ökar kännedomen om våra företag, exporten främjas, och i Finland ökar skatteintäkterna, sysselsättningen och arbetsplatserna”, avslutar minister Toivakka.

För mer information: Miika Tomi, Europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché, utrikesministeriet, tfn 050 574 0507 och Matti Roto, Qvantels styrelseordförande, tfn 044 722 2888

Muualla verkossa