Tohtori Pekka Tarjanne YK:n tietotekniikka ja kehitys -ryhmän perustamisvaiheen johtavaksi asiantuntijaksi

Tohtori Pekka Tarjanne on valittu YK:n pääsihteerin aloitteesta syntyneen tietotekniikka ja kehitys -ryhmän perustamisvaiheen johtavaksi asiantuntijaksi. Hän johtaa sihteeristöä, jonka toimipaikka on New Yorkissa. Tarjanne otti tehtävän vastaan kesäkuun alussa. Tarjanne on toiminut aiemmin kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n pääsihteerinä kaksi kautta vuosina 1989-1999.

YK:n tietotekniikka ja kehitys -ryhmä (UN ICT Task Force) edistää tietoteknologian käyttöä kehityksessä ja köyhyyden vähentämisessä sekä auttaa kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisessa. Ryhmä tarjoaa YK:n johdolla yhteisen foorumin viestintä- ja tietoteknologian ja kehityksen parissa työskenteleville. Se yhdistää yksityissektorin, erilaiset säätiöt sekä avunantajamaat, jotka yhdessä kehitysmaiden kanssa kehittävät innovatiivisia tapoja tietoteknologian soveltamiseksi kehitysmaihin ja siihen tarvittavan kapasiteetin vahvistamiseksi.

Tietotekniikka ja kehitys -ryhmän perustamisesta päätettiin viime kesänä YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) korkean tason kokouksessa hyväksytyssä ministereiden julistuksessa. Syksyn aikana käytiin jäsenmaissa neuvotteluja pääsihteerin suunnitelmista ja koottiin laajalti ideoita tietotekniikan hyödyntämiseksi kehityksessä ja YK:n toiminnassa. Valmistelujen tukena oli YK:n pääsihteerin nimittämä neuvonantajaryhmä, jonka jäseninä olivat mm. komissaari Erkki Liikanen sekä Nokian pääjohtaja Jorma Ollila. Osana tätä prosessia ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöosasto järjesti Helsingissä viime joulukuussa yhdessä ECOSOCin kanssa alueellisen seminaarin, johon kutsuttiin osanottajia Suomen lisäksi Baltian maista ja muista pohjoismaista. Suomi on tukenut ryhmän valmistelua myös rahallisesti.

Tietotekniikka ja kehitys –ryhmä tulee koostumaan 36 asiantuntijajäsenestä, joista 18 on hallitusten nimeämiä, kahdeksan yksityissektorin edustajia, neljä kansalaisjärjestöjen edustajia ja kuusi kansainvälisten järjestöjen edustajia. Ryhmän jäseneksi on Suomesta kutsuttu Nokian pääjohtaja Jorma Ollila.

Lisätietoja antavat tri Pekka Tarjanne (puh. 0400-101222), ja ulkoasiainministeriön YK:n kehitysasioiden yksikön päällikkö Kirsti Aarnio, puh.1341 6320 tai 040 7588 408. Kehitysyhteistyön verkkojulkaisu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Internet ja kehitysmaat(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK