This is FINLAND Magazine fördjupar sig i iskall expertis

This is FINLAND Magazine fördjupar sig i iskall expertis

Pressmeddelande 13/2017
19.1.2017

TiF Magazine

Tidningen This is FINLAND Magazine handlar om Finland och i år berättar den om ett land som är både hett och iskallt. Med Finlands arktiska expertis som språngbräda ger sig tidningen ända ut i rymden.

Den engelskspråkiga publikationen riktar sig till en internationell publik och strävar efter att erbjuda inspirerande perspektiv på de affärsmöjligheter som Finland har samt på vårt samhälle och vår kultur.

”Den finländska skolan är fundamentet för vår expertis och för bilden av Finland”, säger chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Petra Theman. ”Inspirerade av Finlands hundraårsjubileum vill vi berätta historien om hur skolan förändrats och anpassats under olika tider genom att följa en familjs bildningsresa under fyra generationer i det självständiga Finland.”

Utbildningens betydelse framhävs också i två artiklar om hälsoteknik som handlar om finsk genforskning och om vårt omfattande nätverk av biobanker. Artiklarna om sjöfarten i Arktis, bilindustrins teststationer i norr och forskningen vid ett kyllaboratorium belyser den finländska expertisen om kalla förhållanden.

Den varmare delen av tidningen består av ett bildreportage om bastukultur och om livsmedelsindustri som inspireras av den rena naturen.

Tidningen distribueras globalt genom Finlands ambassader och Team Finland -nätverket, särskilt på potentiella exportmarknader. Tidningen utnyttjas också mångsidigt i främjandet av Finlandsbilden under internationella handelsseminarier och evenemang där finländskt kunnande presenteras. Det är Otavamedia OMA som producerar publikationen.

This is FINLAND Magazine ges ut av utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Sitra, Finpros Invest in Finland och Finnfacts samt Tekes.

I mars ges tidningen också ut på spanska, kinesiska, tyska, franska och ryska.

Här får du tag på tidningen:

Ytterligare information:
Petra Theman, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 558
Johanna Keskitalo, kommunikationschef, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 048 142
Sari Tuori, kommunikationschef, Sitra, tfn +358 294 618 241
Hetta Huittinen, kommunikationschef, Finpro, tfn +358 400 339 597
Eeva Landowski, kommunikationschef, Tekes, tfn +358 295 055 712
James O’Sullivan, redaktionschef, Good News from Finland, Finnfacts, tfn +358 40 544 5922.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös