Tekes och utrikesministeriets BEAM-program skapar hållbar tillväxt i Finland och utvecklingsländer

Tekes och utrikesministeriets BEAM-program skapar hållbar tillväxt i Finland och utvecklingsländer

Pressmeddelande 258/2014
18.11.2014

Efter årsskiftet startar Tekes och utrikesministeriets femåriga program BEAM – Business with Impact. Avsikten är att föra samman aktörer från Finland med aktörer från utvecklingsländer för att skapa ny innovativ affärsverksamhet och utvecklingseffekter i utvecklingsländerna. Programmet lanserades den 18 november i samband med Slushmässan i Helsingfors.

BEAM är Tekes och utrikesministeriets första gemensamma Team Finland-program och utgör ett nytt verktyg för utvecklingssamarbete och businessinriktad innovationsverksamhet. Målet är att företag tillsammans med andra aktörer ska utveckla innovationer som skapar välfärd i fattiga länder. Samtidigt medför programmet hållbar affärsverksamhet både i Finland och i utvecklingsländerna.

”För att lösa problem i utvecklingsländerna behövs hållbara lösningar och samarbete. BEAM är en ny möjlighet för att skapa innovationer genom utvecklingssamarbete, och både utvecklingsländerna och finländarna har nytta av programmet”, säger utvecklingsminister Sirpa Paatero.

Programmets totala volym är 50 miljoner euro, och Tekes och utrikesministeriet står för cirka 50 procent av summan. Resten kommer från företag och andra aktörer.

”Den största tillväxten sker för tillfället i utvecklingsländer och tillväxtländer. Därför lönar det sig också för finska företag att aktivt leta efter nya möjligheter att utöka sin verksamhet i dessa länder”, säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Man hoppas särskilt på att få med omfattande ekosystemprojekt i programmet. I dem kan företag, forskningsinstitut, frivilligorganisationer och andra aktörer delta. Den som ansöker om finansiering måste vara en finländsk aktör, men denne kan ha samarbetsparter eller underleverantörer i ett utvecklingsland. Det väsentliga är att samarbetet ska främja samhällsutveckling och ge upphov till hållbar affärsverksamhet.

Företag kan ansöka om finansiering under hela programtiden, det vill säga 1.1.2015–30.9.2019 och man kan ta kontakt och diskutera sina idéer redan nu. Särskilda ansökningar kommer att ordnas för universitet och forskningsinstitut.

För mera information: BEAM – Business with Impact: www.tekes.fi/beam
Programchef Pia Salokoski, Tekes, tfn 0295 055 672, pia.salokoski(at)tekes.fi, ambassadråd Pertti Ikonen, utrikesministeriet, tfn 0295 350 926, pertti.ikonen(at)formin.fi