Team Finland förbättrar sina tjänster för företagare - Risto Siilasmaa ny vice ordförande för styrgruppen

Team Finland förbättrar sina tjänster för företagare - Risto Siilasmaa ny vice ordförande för styrgruppen

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 430/2015
27.8.2015

Nätverket Team Finland utvecklar sina tjänster i Finland. Målet är att göra det lättare för företagen att ta del av nätverkets tjänster och göra servicen smidigare. Statsminister Juha Sipilä har i dag utnämnt en ny styrgrupp för nätverket med Risto Siilasmaa som vice ordförande.

Team Finland utvecklar sina tjänster i Finland. Med hjälp av den nya servicemodellen betjänar nätverkets organisationer företagen enhetligt utan att företagen måste vända sig från en organisation till en annan. Den nyaste förändringen är ett gemensamt servicenummer och en blankett för kontaktbegäran för företagarna, som tas i bruk i dag, torsdagen den 27 augusti.

Idén bakom den nya servicemodellen för Team Finlandverksamheten i Finland, som nu tas i bruk, är enkel: ett företag får alla tjänster det behöver på ett ställe. Företagen behöver alltså inte känna till arbetsfördelningen mellan de offentliga organisationerna för att få tillgång till deras tjänster. I stället för att upprätthålla administrativa tronhimlar inriktar vi oss på att erövra nya marknader och skapa verktyg för ny tillväxt.

I detta behövs finländsk laganda, något som Team Finland uttryckligen handlar om, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Servicen förbättras genom att man koncentrerar kundservicen och intensifierar organisationernas samarbete när det gäller skötseln av kundrelationerna. Genom att kombinera expertisen inom olika organisationer samlar man ett sådant team för företaget som bäst betjänar dess behov. Teamet förbereder ett serviceförslag för kunden och beaktar kundens varierande behov. I den regionala verksamheten idkas samarbete med lokala aktörer, t.ex. regionala utvecklingsföretag, handelskammare och Företagarna i Finland. Tack vare modellen behöver företagaren inte i detalj känna till de olika organisationernas tjänster.

Det finns en global efterfrågan på finländsk kompetens. Det är statens uppgift att se till att företagens verksamhetsförutsättningar fungerar som de ska. Fungerande internationaliseringstjänster utgör en viktig del av dessa, betonar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Statsminister Juha Sipilä har utnämnt Nokia Abp:s och F-Secure Abp:s styrelseordförande Risto Siilasmaa till ny vice ordförande för styrgruppen för Team Finland. Statsminister Sipilä är själv ordförande för styrgruppen. Till medlemmar i styrgruppen utnämndes Inventure Ab:s partner Ilkka Kivimäki, Suominen Abp:s verkställande direktör Nina Kopola, Oilon Ab:s styrelseordförande Päivi Leiwo, Teknos Group Ab:s koncernchef Paula Salastie, statsrådets kanslis statssekreterare Paula Lehtomäki, utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund, arbets- och näringsministeriets kanslichef (fr.o.m. 1.10.2015) Jari Gustafsson och undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

Vi fortsätter utveckla Team Finlandnätverket i enlighet med regeringsprogrammet. Vi vill hjälpa allt fler nya internationellt konkurrenskraftiga företag att etablera sig på världsmarknaden. Samtidigt styr vi de organisationer som erbjuder internationaliseringstjänster till ett allt närmare samarbete, säger statsminister Sipilä.  

Styrgruppen, som utses för regeringsperioden, ansvarar för den strategiska styrningen av nätverket och för uppställandet av mål för det. Sammansättningen ska säkerställa växelverkan mellan företagsvärlden och statsförvaltningen.

Nätverket Team Finland sammanför de statsfinansierade aktörer och tjänster som ska främja företagens internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. I centrum för nätverket står arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och de organisationer som erbjuder internationaliseringstjänster som omfattas av dessa ministeriers styrning.

Team Finlands servicenummer är 0295 020 510. Blanketten för kontaktbegäran finns på adressen https://www.tekes.fi/sv/team-finland-kontakt/

Ytterligare information: Anna-Kaisa Heikkinen, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 7483 867, statsrådets kansli, Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7165, arbets- och näringsministeriet, Marja Koskela, diplomatisk rådgivare till utrikeshandels- och utvecklingsministern, tfn  0295 350 633, utrikesministeriet

Begäran om intervju med vice ordföranden för Team Finlands styrgrupp Risto Siilasmaa: Mari-Kaisa Brander, kommunikationschef, tfn  040 131 3388, statsrådets kansli

Muualla verkossa