Taneli Dobrowolski pressattaché i Moskva

Taneli Dobrowolski pressattaché i Moskva

Pressmeddelande 124/2017
29.6.2017

Taneli Dobrowolski

Utrikesministeriet har utnämnt Taneli Dobrowolski till pressattaché på viss tid vid Finlands ambassad i Moskva. Tjänsten är treårig och inleds i augusti.

Dobrowolski förflyttar sig till Moskva och lämnar sin befattning som redaktör-informatör på den finsk-ryska handelskammaren. Tidigare har Dobrowolski arbetat bl.a. som projektchef och konsult när det gäller marknadsundersökning med anknytning till Ryssland.

Han har mångsidig erfarenhet av arbetsuppgifter i frågor som gäller Ryssland, projektkoordinering och redaktions- och informationsarbete Dobrowolski har dessutom stor sakkunnighet i frågor som gäller samhället, politiken och kulturen samt mediemiljön i Ryssland.

Pressattachén ansvarar för ambassadens externa kommunikation och medierelationer samt stöder tillsammans med Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg kommunikationen och Finlandsfrämjandet vid kontoren i Petrozavodsk och Murmansk. Till uppgifterna hör även att med hjälp av en positiv Finlandsbild främja Finlands intressen i Moskva och Ryssland. Dessutom deltar han i planeringen och genomförandet av kommunikationen för projekten i nätverket Team Finland i Moskva.

Taneli Dobrowolski har studerat det ryska språket, rysk kultur och översättning av ryska vid Tammerfors universitet

Ytterligare information: enhetschef Vesa Häkkinen, tfn 040 481 9880.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.