Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade läget i Syrien samt Ryssland

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade läget i Syrien samt Ryssland

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 16/2017
13.1.2017

Fredagen den 13 januari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott konflikten i Syrien. Finland anser att Rysslands och Turkiets avtal om den vapenvila som inleddes den 30 december är ett steg i rätt riktning för att våldsamheterna i Syrien ska upphöra. För att hjälpa se till att den humanitära hjälpen når fram i Syrien kommer Finland på begäran av FN att vara värd för den konferens i Helsingfors tisdagen den 24 januari där man presenterar FN:s planer för den humanitära hjälpen till Syrien för 2017 samt offentliggör FN:s regionala hjälpplan för 2017–2018 som även omfattar Syriens grannländer.

Under vapenvilan är det viktigt att säkerställa att den humanitära hjälpen kan nå fram.  Finland hoppas att vapenvilan öppnar en möjlighet att inleda de politiska förhandlingarna på nytt inom ramen för FN och enligt de principer som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 2254.

Vi mötet diskuterades dessutom de aktuella Ryssland-frågorna.

Ytterligare information: avdelningschef Jukka Salovaara, tfn 0295 350 636, avdelningschef Jarno Syrjälä (Syrien), tfn 0295 351 891, biträdande avdelningschef Vesa Vasara (Ryssland), tfn 0295 351 723, utrikesministeriet