Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade situationen i Syrien och Irak samt Finlands ökade deltagande i utbildningssamarbetet inom säkerhetssektorn i norra Irak

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade situationen i Syrien och Irak samt Finlands ökade deltagande i utbildningssamarbetet inom säkerhetssektorn i norra Irak

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 78/2016
26.2.2016

Fredagen den 26 februari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott det aktuella läget i Syrienkonflikten och Irak. Finland betonar att konflikten i Syrien endast kan lösas genom politiska förhandlingar.

Det är ytterst viktigt att förhandlingarna mellan den syriska ledningen och oppositionen fortsätter under FN:s medling. Finland hoppas att parterna i konflikten förbinder sig till ett landsomfattande eldupphör och till att möjliggöra humanistärt bistånd i området.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog fast att Finland ska fortsätta och stärka deltagandet i utbildningssamarbetet inom säkerhetssektorn i Erbil i norra Irak ett år framåt efter det att den nuvarande mandatperioden löper ut den 31 augusti 2016.

Finland deltar för närvarande med 50 soldater i det utbildningsuppdrag som genomförs av den internationella koalitionen mot IS inom ramen för Operation Inherent Resolve (OIR). Vid mötet bestämdes att Finland ökar sitt deltagande så att vår totala styrka fr.o.m. den 1 september 2016 och ett år framåt är ca 100 soldater.

Det innebär att utbildningsverksamheten fortsätter i sin nuvarande omfattning och ytterligare 50 soldater deltar i rådgivningsverksamheten.

På så sätt svarar Finland både på Frankrikes begäran om bistånd efter terrordåden i Paris och Förenta staternas begäran om ökat stöd till den verksamhet som bekämpar IS. Till riksdagen överlämnas en redogörelse om det fortsatta deltagandet i enlighet med i lagen om militär krishantering, varvid också biståndsklausulen kan diskuteras.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog i december 2015 fast att Finland som svar på Frankrikes begäran bl.a. erbjuder sig att fortsätta och utvidga utbildningsinsatsen i Erbil och att utvidga deltagandet i UNIFIL-insatsen i Libanon. I fråga om utbildningsinsatsen framskrider man enligt de riktlinjer som slogs fast i dag. En eventuell utvidgning av deltagandet i UNIFIL är ännu under beredning.

Vid mötet inledde man en diskussion om hur försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete bör tas upp till utrikes- och säkerhetspolitisk behandling.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Jarno Syrjälä, avdelningschef, tfn 0295 351 300 (Syrien), utrikesministeriet, Hannu Teittinen, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 317, försvarsministeriet