Ambassadör Pekka Huhtaniemi leder WTOs evalueringsorgan


Finlands permanenta representant i FN, WTO och andra i Geneva baserade internationella organisationer, Pekka Huhtaniemi valdes på världshandelsorganisationen WTOs generalförsamlings möte 9.2.2001 till ordförande för WTOs handelspolitiska evalueringsorgan.

WTOs handelspolitiska kontollorgan, dvs. TPRB (Trade Policy Review Body) uppkom i samband med Uruguay-rundan och fick till uppgift att undersöka handelspolitiken i WTOs medlemsländer. Det är ett av WTOs centrala verksamhetsorgan.

Avsikten med att undersöka handelspolitiken landvis är att se till att man efterföljer de multilaterala och flerfaldiga avtalens regler och principer och att man befrämjar en smidigare verksamhet inom det multilaterala handelssystemet.

TPRB arrangerar årligen ett femtontal evalueringstillfällen landvis. Nästa gång är det Madagaskar och Ghana som skall evalueras. Det sker i februari. I höst kommer turen till bl.a Förenta staterna, Pakistan och Tjeckien.

Ambassadör Huhtaniemi valdes som EU-ländernas gemensamma kandidat för uppdraget. Hans mandatperiod i TPRB varar i ett år.

Huhtaniemi har varit chef för Finlands permanenta representation i Geneve sedan 1998. Före det fungerade han bl.a i EU-komissionen som komissar Erkki Liikanens kabinettchef, som statsminister Esko Ahos ekonomisk- och utrikespolitiska specialrådgivare samt som de nordiska ländernas representant i lantbruksförhandlingarna för Gatts Uruguay-runda.