Suurlähettiläs Terhi Hakala EU:n erityisedustajaksi Keski-Aasiaan

Euroopan unionin neuvosto on nimittänyt suurlähettiläs Terhi Hakalan Euroopan unionin erityisedustajaksi Keski-Aasiaan 1.7.2021 lukien.

EU:n erityisedustajat toimivat ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin alaisuudessa tukien hänen työtään EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toteuttamisessa. Erityisedustajilla on keskeinen rooli yhteisen EU-politiikan kehittämisessä ja EU:n vaikuttavuuden lisäämisessä. 

Keski-Aasian erityisedustajan toiminnassa korostuu EU:n pitkäjänteinen, kokonaisnäkemykseen perustuva yhteistyö alueen maiden kanssa.  Monitahoisen yhteistyön osa-alueita ovat turvallisuuskysymykset, oikeusvaltiokehitys, energia, ympäristö, vesi, ilmastonmuutos, koulutus ja ihmisoikeudet sekä erityisesti naisten asema.  

EU:n Keski-Aasia-strategian mukaista on myös edistää liiketoimintaympäristön ja investointi-ilmapiirin kehitystä ja kestävää yhteyspolitiikkaa.  

Suomi on toiminut aktiivisesti unionin tavoitteiden saavuttamiseksi edistämällä poliittista vuoropuhelua ja taloudellisia suhteita sekä toteuttamalla alueella kehitysyhteistyöhankkeita.

Terhi Hakala on aiemmin työskennellyt muun muassa Suomen pysyvän edustuston päällikkönä Genevessä, ulkoministeriön itäosaston päällikkönä, suurlähettiläänä Intiassa, ETYJ-mission päällikkönä Georgiassa sekä kiertävänä suurlähettiläänä Etelä-Kaukasiassa. Tällä hetkellä Hakala toimii ulkoministeriön poliittisella osastolla hybridiuhkien suurlähettiläänä.

Keski-Aasian strateginen merkitys on entisestään kasvussa myös Afganistanin naapurina. 

”EU on Keski-Aasiassa tervetullut ja tasapainottava kumppani alueen haasteiden ratkomisessa. EU:lla on paljon välineitä edistää globaalista pandemiasta toipumista. Erityisedustajan mandaatissa on keskeistä erityisesti alueellisen yhteistyön ja vakauden vahvistaminen yhdessä alueen maiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tulevina vuosina se on entistä tärkeämpää”, toteaa Hakala. 

Keski-Aasian maihin lukeutuvat Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan.

Lisätietoja: Mikko Kivikoski, apulaisosastopäällikkö, Itäosasto, puh. 0295 350 773 ja Anna-Mari Wong Hämäläinen, ulkoasiainsihteeri, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh 0295 350 498. 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi