Finland inleder samarbete med Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation

Finland inleder samarbete med Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation

Pressmeddelande 174/2015
16.7.2015

Utrikesministeriet avtalade den 16 juli 2015 om ett samarbetsarrangemang med Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation i Riga. Arrangemanget är en del av Finlands samarbete med Nato inom programmet Partnerskap för fred.

Genom sin medverkan i kompetenscentrumet i Riga får Finland nyttig information och nyttiga analyser samt möjlighet att påverka utformningen av det internationella samarbetet.

En finländsk sakkunnig inleder sitt arbete vid centrumet i augusti. Specialforskaren, teknologie doktor Antti Sillanpää flyttar till Riga från Sekretariatet för säkerhetskommittén, där han har satt sig in i bl.a. övergripande säkerhet, strategisk kommunikation och cyberomvärlden.

Strävan är att genom internationellt samarbete öka kompetensen inom strategisk kommunikation. Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation inledde sin verksamhet i Riga i juli 2014. Kompetenscentrumet koncentrerar sig på att utveckla och förenhetliga den strategiska kommunikationen samt på utbildning inom detta område.

Mer information: Juha Mustonen, ambassadråd, tfn 295 350711Muualla verkossa