Finland drar sig tillbaka från UNIFILs fredsbevararoperation

Finland drar sig helt från
UNIFIL-fredsbevararoperation(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) i slutet av år 2001. Republikens president beslöt idag att Finland till årets slut hemförlovar de ca 300 fredsbevarare som finns kvar i UNIFIL.

Republikens president beslöt den 6 april 2001 att Finlands bataljon med en styrka på 646 skärs ner med 350 fredsbevare till den 31.7.2001.

Att Finlands UNIFIL-bataljon stegvis drar sig tillbaka från södra Libanon är en del av FNs plan att minska totalstyrkan i UNIFIL-operationen från 5 700 till ca 2 000 till sommaren 2002.

Finland har deltagit i UNIFIL-operationen sedan 1982.

Finland deltar för närvarande i tio fredsbevararoperationer. Efter att Finland dragit sig från UNIFIL har Finland kvar ca 950 fredsbevare i nio operationer.

Ytterligare information: ambassadrådet Ilkka-Pekka Similä/UM, tel: 09 - 1341 5685, och överste Pekka Majuri/försvarsministeriet, tel: 09 - 160 88 150.


YK